THÁCH THỨC NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHO NGÀNH NHỰA NĂM 2019

 

Mỗi năm, ngành nhựa nhập khẩu 5 triệu tấn nguyên liệu, trị giá khoảng 6 - 7 tỷ USD, trong khi xuất khẩu mới đạt 2,5 tỷ USD. Mặc dù đã có nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất một số nguyên liệu cho ngành nhưng phụ thuộc vào nhập khẩu vẫn là thực tế. Vì phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, nên ngành nhựa rất khó kiểm soát giá cả đầu vào.

 THACH THUC NGUON NGUYEN LIEU CHO NGANH NHUA NAM 2019

Nguyễn Thị Việt Hòa – TGĐ Công ty TNHH Rồng Á Châu:

“ Vấn đề ở đây là để cạnh tranh mỗi ngày, Chúng tôi cũng phải kiểm soát về chi phí đầu vào rất là cao,  và bên cạnh đó là chi phí sản xuất. Chúng ta gần như phải giữ Giá một năm một lần, hoặc hai năm, thì cái ở đây là phải tăng trưởng về sản lượng để tiết kiệm về giá thành”

Tái chế phế liệu cũng là một hướng đi góp phần giải quyết nguyên liệu đầu vào với giá rẻ, đặc biệt khi Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá đứng thứ 5 thế giới về rác thải nhựa.

Quy hoạch ngành nhựa đến 2020 tầm nhìn 2025 đã có định hướng về tái chế phế liệu tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nhiều kết quả.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam mong muốn Chính phủ có cơ chế và chính sách cụ thể để hấp dẫn các nguồn lực trong và ngoài nước tập trung đầu tư các dự án sản xuất nguyên liệu, bán thành phẩm, hóa chất, phụ gia… cho ngành nhựa ở trong nước.

Để biết thêm về Dây Sợi Rồng Á Châu, công nghệ và sản phẩm của chúng tôi:

  • http://asiadragoncordage.com/vi/

Follow us on social

Subscribe to Asia Dragon on YouTube here:

  • https://www.youtube.com/channel/UC5HMfxa3w0KubF8A285ci3Q