Dây thừng California Truck

 

Dây thừng PP mono California của Rồng Á Châu được sản xuất với cấu trúc và khả năng chống ánh nắng mặt trời. Nó được sử dụng để kéo hoặc trong các hoạt động ngoài trời. Sản phẩm phù hợp với những yêu cầu của tiểu bang California trong việc tuần tra trên các tuyến đường cao tốc.

Đặc điểm:

Kích thước từ 3/8” đến 5/8”

Màu sắc: Đen với tracer cam

Chiều dài chuẩn: 600ft

Dây thừng California Truck
ĐƯỜNG KÍNH CHU VI TRỌNG LƯỢNG TỶ TRỌNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG
600’ 183M TRÊN PALLET TRÊN CONT
Inch MM Inches (lbs) (kg) Lbs/100' Kgs/100m Lbs. Kgs. Tube Tubes
3/8" 6 1-1/8"       13.50         6.13       2.25          3.35     2,698     1,225              128          2,560
1/2" 9 1-1/2"       24.00       10.90       4.00          5.95     4,196     1,905                36          1,584
5/8" 16 2"       38.40       17.43       6.40          9.53     6,194     2,812                27          1,080

Gửi liên hệ