Assistant General Manager

We are always welcoming foreign candidates, please contact us by the information below:

Ms. Linh - HR Department 

Phone: 0355071814

Mail: linh.phan@asiadragoncordage.com

 +84 916 800 888

- Chúng tôi đang cần nhân sự cho vị trí Assistant General Manager này, nếu có bất cứ câu hỏi nào đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi bằng cách điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu bên dưới và gửi cho phòng Hành chánh nhân sự, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với Bạn.
- Cám ơn sự quan tâm của Bạn với Công ty Asiadragon Cord & Twine.


Send A Message

Required Information