Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)


- Chúng tôi đang cần nhân sự cho vị trí Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) này, nếu có bất cứ câu hỏi nào đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi bằng cách điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu bên dưới và gửi cho phòng Hành chánh nhân sự, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với Bạn.
- Cám ơn sự quan tâm của Bạn với Công ty Asiadragon Cord & Twine.


Gửi liên hệ

Thông tin bắt buộc