Dây Telstra

Dây thừng viễn thông Rồng Á Châu được thiết kế để có lực cao nhất trong các sản phẩm cùng loại, không mối nối. Sản phẩm dùng để kéo cáp qua các được ống:

Thông số kỹ thuật:

6 mm Polypropylene Blue/ Yellow

Chiều dài tiêu chuẩn: 400m/ cuộn

Lực kéo đứt: 610kg

Chất  hàng: 45 cuộn/ pallet

Chống nấm và mục

Dây Telstra