News & Events

 • December 12, 2016

  Clover twines in Southern Viet Nam

  The straw product is tied by Clover baler twines of Asia Dragon Company, will help straw bales certain and help farmers to preserve more easily.

  Read more

 • May 05, 2016

  Self- confident and victory

  “Tôi không phải là doanh nhân ham làm giàu, tôi chỉ là người đam mê cái mình thích và có khả năng hoàn thành tốt công việc đó. Trong công việc, tôi không thích ôm đồm và phải trả giá cho sự mạo hiểm, tôi chỉ làm cái gì mà mình hiểu rõ nó, yêu nó và tự tin chiến thắng nó”.

  Read more

 • July 07, 2016

  The 9th anniversay of Asia Dragon Cord & Twine

  “Together direct to a brilliant future” That is the sharing from Ms. Nguyen Thi Viet Hoa, General Director of Asia Dragon Cord & Twine in the 9th Anniversary of the company.

  Read more

‹‹ first‹ prev12